O firmie

Wspieramy lokalną Polskę!

Standardy jakości

Firma LBS wypracowała specyficzny model biznesowy. Nasze projekty przeprowadza stały zespół badawczy, wspierany przez grupę współpracowników. W realizacji terenowej często bazujemy na outsourcingu (dotyczy to zwłaszcza niektórych badań ilościowych). Nasi podwykonawcy to renomowane podmioty, które pracują nie tylko dla nas, ale również dla liderów polskiego rynku badawczego. Współpracujemy ze sprawdzonymi partnerami - w naszej bazie są 84 ośrodki koordynacyjne z całej Polski. Najczęściej pracują one według standardów Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów. W roku 2014 pracowało dla nas łącznie 18 koordynatorów terenowych i ok. 300 ankieterów.

Podstawową zasadą naszej pracy jest elementarna uczciwość i etyka zawodowa, których nie zastąpią żadne certyfikaty, ani regulacje branżowe. Nigdy nie idziemy po linii najmniejszego oporu, zawsze staramy się zrobić więcej niż zapisane w umowie minimum. Dotychczas nie mieliśmy poważnych wpadek, a wszystkie nasze projekty zostały wykonane w sposób należyty. Jak powszechnie wiadomo, problem nierzetelnych ankieterów i tzw. "sufitów" dotyczy całej branży, lecz szczególnie dotkliwie odczuwają go większe firmy, które pracują taśmowo i żyją ze sprzedaży gotowych produktów badawczych. Ponieważ nie jesteśmy "fabryką", dokładnie przyglądamy się każdemu z realizowanych przez nas projektów. Proces kontroli jest dla nas realnym działaniem, a nie PR-owskim zabiegiem.

Wyróżnia nas kompleksowe podejście do procesu kontroli jakości. W przeciwieństwie do konkurencji nie skupiamy się głównie na kontroli pracy ankieterów (choć jest to bardzo istotny element, obejmujący kluczową fazę pozyskiwania danych źródłowych). Jak wiemy, ryzyko popełnienia błędów w sztuce występuje nie tylko podczas realizacji terenowej, ale również na pozostałych etapach: konceptualizacji, doboru próby, przygotowania narzędzi, wprowadzania i kodowania danych, obliczeń, analiz i interpretacji danych.... Wnikliwa kontrola pracy naszych ankieterów jest oczywistością, ale w równym stopniu dbamy o wysoką jakość pozostałych elementów procesu badawczego. Każde badanie jest skomplikowanym, często rozłożonym w czasie przedsięwzięciem, zatem dbamy o wszystkie szczegóły decydujące o jego powodzeniu.

Realizacja każdego badania jest kontrolowana dwustopniowo, zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym (praca zespołów ankieterskich jest na bieżąco nadzorowana przez koordynatorów). Po zakończeniu fazy zbierania danych przeprowadzana jest procedura kontroli jakości pracy ankieterów. Jest ona zgodna ze standardami branżowymi, a także - a może przede wszystkim - z kanonami badawczego warsztatu i zdrowym rozsądkiem. W tym aspekcie pracujemy podobnie do naszych konkurentów, ponieważ trudno zaproponować tutaj coś odkrywczego. W istocie sprawa jest prosta: chodzi o zagwarantowanie, że zebrane podczas badania informacje są autentyczne, rzetelne, zebrane w sposób zgodny z założoną metodologią i oczekiwaniami klienta.

Dla przykładu - w przypadku badań ilościowych realizowanych techniką PAPI w pierwszym etapie sprawdza się jakość wypełnienia kwestionariuszy, sposób zastosowania poleceń, czy pytań filtrujących, a także spójność logiczną pozyskanych danych. Oczywiste pomyłki zostają skorygowane na etapie pracy z danymi. W etapie drugim przeprowadzana jest telefoniczna kontrola wiarygodności pozyskanych informacji. Podczas tych rozmów potwierdza się fakt realizacji wywiadu, a także wyrywkowo zadaje się wybrane pytania z kwestionariusza. W uzasadnionych przypadkach prowadzone są również kontrole w terenie. Co niezmiernie istotne, kontroli poddani zostają wszyscy ankieterzy, pracujący przy realizacji danego projektu. Szczegółowe wyniki kontroli zazwyczaj prezentowane są w formie raportu pokontrolnego. W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości wdrożone zostają procedury naprawcze (z możliwością przeprowadzenia ponownej realizacji całości lub części wywiadów, które budzą zastrzeżenia). Wszelkie przypadki nieuczciwości są piętnowane: współpraca z taką osobą zostaje zakończona ze skutkiem natychmiastowym i definitywnie, ponadto wyciągane są również dotkliwe konsekwencje finansowe.

Jak już wspomnieliśmy, przestrzegamy regulacji branżowych. Traktujemy je z szacunkiem, choć są one zbiorem zdroworozsądkowych zasad, których stosowanie jest codziennością i oczywistością, a nie kryterium decydującym o wyróżniającej kogokolwiek jakości badań. Przede wszystkim szanujemy zapisy Międzynarodowego Kodeksu Badań Rynku i Badań Społecznych ICC/ESOMAR. Za szczególnie godny uwagi uważamy Kodeks Etyki Socjologa, opracowany przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne (można się z nim zapoznać pod adresem http://www.is.uw.edu.pl/wp-content/uploads/Kodeks-Etyki-Socjologa.pdf). W nawiązaniu do litery i ducha powyższych dokumentów konsekwentnie uważamy, że naczelną zasadą każdego badacza i firmy badawczej powinna być zawodowa uczciwość oraz odpowiedzialność społeczna. Wykonujemy zawód publicznego zaufania i staramy się to robić najlepiej, jak potrafimy.

© 2023 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Mapa strony

Wykonano w: avangardo.pl

X Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.