O firmie

Wspieramy lokalną Polskę!

Ludzie

Marcin Jóźko

Socjolog, analityk, konsultant, autor licznych raportów i opracowań, publicysta i redaktor. W badaniach rynku i opinii publicznej od 1996 roku. Współpracował z największymi agencjami badawczymi na polskim rynku, a od 2001 prowadzi własną firmę Lokalne Badania Społeczne. Lider przeszło 1000 projektów badawczych, członek zespołów badawczych Pracowni Teorii Zmiany Społecznej oraz Centrum Badań Solidarności i Ruchów Społecznych w Instytucie Socjologii UW. W przygotowaniu praca doktorska pod kierownictwem wybitnego socjologa prof. Ireneusza Krzemińskiego. Zainteresowania badawcze: badania marketingowe, socjologia społeczności lokalnych, rozwój lokalny i regionalny, media, wspieranie przedsiębiorczości, rynek pracy, edukacja, samorząd terytorialny, demokracja lokalna, organizacje pozarządowe, partycypacja obywatelska, polityka społeczna, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów społecznych, socjologia pamięci (np. badania ruchu "Solidarności"). W latach 2005-2006 redaktor naczelny jednego z tygodników Orkla Press Polska.

Kinga Trochimiak-Jóźko

Badaczka i analityczka, z LBS współpracuje od roku 2005. Na początku ankietowała i koordynowała, rekrutowała respondentów, wprowadzała i kodowała dane, wykonywała transkrypcje i kontrolowała jakość pracy ankieterów. Stopniowo nabywała doświadczenia, przechodząc kolejne etapy wtajemniczenia zawodowego. Obecnie współzarządza firmą, zajmuje się obsługą projektów badawczych i koordynacją pracy biura, ponadto współredaguje stronę internetową i serwis Polska w Pigułce. Specjalizuje się w badaniach komunikacji i mediów, m.in. rozwijając dedykowaną markę LBS Media. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim i studia podyplomowe, uczestniczyła w stażach zagranicznych. Pracowała również w branży medycznej oraz HR. Zainteresowania badawcze: media papierowe i elektroniczne, reklama, Public Relations, pomiary skuteczności kampanii marketingowych i społecznych, badania organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi.

Michał Jóźko

Badacz opinii i rynku, certyfikowany konsultant ds. ewaluacji projektów europejskich, specjalista ds. zarządzania jakością i administrowania funduszami europejskimi. Ukończone studia magisterskie na kierunku Zarządzanie i Marketing Politechniki Warszawskiej i podyplomowe studia administrowania funduszami unijnymi w Szkole Głównej Handlowej. Z LBS współpracuje od początku istnienia firmy. Zajmuje się fundraisingiem i zarządza projektami. Przeprowadza ewaluacje, analizy rynkowe i badania satysfakcji. Interesuje się zagadnieniami związanymi z kreowaniem marki, a także zarządzaniem w przedsiębiorstwach prywatnych i administracji publicznej. Podczas studiów przeprowadził własne badanie na temat struktury, organizacji pracy i komunikacji wewnętrznej w Fundacji Centrum Badania Opinii Społecznej. Autor lub współautor kilkuset opracowań i raportów z badań.

Krzysztof Martyniak

Socjolog, absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim. Członek zespołu Pracowni Teorii Zmiany Społecznej oraz Centrum Badań Solidarności i Ruchów Społecznych w Instytucie Socjologii UW. Specjalizuje się w analizach społecznych, ewaluacjach, badaniach polityk publicznych, socjologii miasta. Uczestnik i współautor wielu prestiżowych projektów badawczych. Wykładowca, szkoleniowiec, komentator zjawisk społecznych dla mediów ogólnopolskich i regionalnych (m.in. TVP1, TVP2, TVP Info, TVP Warszawa, PR 4). Ekspert i doradca ds. konsultacji społecznych, a także tworzenia dokumentów strategicznych w JST (strategie rozwiązywania problemów społecznych, programy rozwoju pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wsparcia rodziny). Pracował m.in. w Regionalnym Ośrodku EFS w Warszawie i Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Był streetworkerem, prowadził świetlicę środowiskową na warszawskiej Pradze. Absolwent podyplomowego "Kursu dla wykładowców i działaczy - Praw i Wolności Człowieka" Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Prezes Zarządu Mazowieckiej Fundacji Rozwoju Innowacji oraz Fundacji Dźwigary Innowacji i Rozwoju. Od roku 2014 właściciel firmy EGO DIRECTION.

 

© 2019 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Mapa strony

Wykonano w: avangardo.pl

X Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.