O firmie

Wspieramy lokalną Polskę!

Metody badawcze

Każdy projekt jest dla nas ciekawym wyzwaniem, do każdego staramy się podchodzić indywidualnie. Nasze metody i techniki badawcze są dostosowane do lokalnej lub branżowej specyfiki, jak również - co zabrzmi banalnie - do oczekiwań i potrzeb naszych Klientów. Te oczywiste zasady traktujemy bardzo poważnie, a nie tylko o nich mówimy.

Oferujemy pełen zakres usług badawczych: badania ilościowe na próbach reprezentatywnych statystycznie, ale również "rozumiejące", pogłębione analizy jakościowe. Nieco upraszczając, pomiary ilościowe służą do określenia zasięgu, natężenia i charakteru różnych zjawisk - za pomocą liczb, procentów czy wskaźników. Z kolei badania jakościowe dostarczają zupełnie innych, bardziej szczegółowych informacji o analizowanych problemach: nie zawsze uświadomionych, a czasami ukrytych motywacjach, sposobach myślenia i zachowaniach respondentów, podzielanych przez nich emocjach, aspiracjach, wartościach, celach czy postawach życiowych.

Naszą specjalizacją jest łączenie metod ilościowych i jakościowych. Przeprowadzamy wieloetapowe cykle, z zastosowaniem różnych, wzajemnie komplementarnych narzędzi i technik badawczych. Staramy się osadzać nasze badania w szerszym kontekście i odnosić je do dotychczasowej wiedzy w danej dziedzinie - dostępnych opracowań, raportów, analiz.

BADANIA ILOŚCIOWE

 • Bezpośredni Standaryzowany Wywiad Kwestionariuszowy (PAPI, CAPI)
 • Komputerowo Wspomagany Wywiad Telefoniczny (CATI)
 • Komputerowo Wspomagany Wywiad Internetowy (CAWI)
 • ankieta audytoryjna (np. w szkołach, na uczelniach, podczas spotkań lub konferencji)
 • Tajemniczy Klient (Mystery Shopping)
 • ankieta prasowa
 • ankieta pocztowa

BADANIA JAKOŚCIOWE

 • Indywidualny Wywiad Pogłębiony (Individual In-Depth Interview, IDI)
 • Zogniskowany Wywiad Grupowy (Focus Group Interview, FGI)
 • Rozszerzony Wywiad Grupowy (Extended Group Interview, EGI)
 • grupa konfrontacyjna
 • diada
 • triada
 • mini-grupa
 • panel ekspercki
 • Telefoniczny Wywiad Pogłębiony (Telephone In-Depth Interview, TDI)
 • badanie w działaniu (Participatory Action Research)
 • badanie etnograficzne (realizowane w "środowisku naturalnym respondentów")
 • obserwacja uczestnicząca i nieuczestnicząca

INNE

 • analiza danych zastanych (Desk Research)
 • analiza treści
 • monitoring mediów
 • konsultacje społeczne
 • przygotowywanie dokumentów strategicznych (np. strategii, programów lokalnych)
 • warsztaty
 • szkolenia

© 2024 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Mapa strony

Wykonano w: avangardo.pl

X Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.