Nasze usługi

Wspieramy lokalną Polskę!

Badania polityczne - wspomaganie marketingu politycznego i prowadzenie skutecznych kampanii

Dostęp do informacji jest decydującym czynnikiem przewagi konkurencyjnej. To dość banalne stwierdzenie sprawdza się nie tylko w biznesie, ale w równym stopniu dotyczy "rynku politycznego". Istotnym segmentem działalności LBS są badania dla polityków, komitetów wyborczych i partii. Tego rodzaju pomiary i analizy wspomagają działania z zakresu marketingu politycznego, co sprzyja prowadzeniu skutecznych kampanii. Diagnozujemy preferencje polityczne, określamy szanse kandydatów i współtworzymy strategie wyborcze. Badamy, konsultujemy i doradzamy w kampaniach. Odpowiadamy na trudne pytania, rozwiewamy wątpliwości, testujemy różne koncepty i rozwiązania. Pracowaliśmy dla wszystkich wiodących partii politycznych w Polsce, a także dla sztabów kandydatów niepartyjnych i komitetów wyborczych. Tego rodzaju badania prowadzimy na poziomie ogólnopolskim, regionalnym lub lokalnym. Większość naszych klientów osiąga założone cele, niektórzy unikają błędnych, a często kosztownych decyzji. Praktyczne stosowanie wiedzy płynącej z badań zdecydowanie zwiększa szanse na sukces wyborczy.
Do tego rodzaju pomiarów używamy metod ilościowych (np. sondaże wyborcze) i jakościowych (np. popularne "badania fokusowe"), a optymalnym podejściem jest łączenie różnych narzędzi i technik badawczych. Przed przystąpieniem do badań właściwych zazwyczaj dokonujemy wstępnego rozpoznania metodą Desk Research (m.in. analizujemy dane Państwowej Komisji Wyborczej, informacje dostępne w Banku Danych Lokalnych GUS i Statystycznym Vademecum Samorządowca, opracowania, analizy i raporty z badań, programy i strategie, inne istotne źródła informacji).

Przykładowe badania na potrzeby kampanii wyborczych:

 • Sondaże wyborcze
  • pomiar preferencji wyborczych (precyzyjna diagnoza poziomu poparcia dla kandydatów lub ugrupowań)
  • prognozy i symulacje wyników wyborów, testowanie wariantów (np. wybór optymalnego kandydata spośród kilku pretendentów, określenie kandydata lub ugrupowania pierwszego, drugiego i trzeciego wyboru, symulacje drugiej tury wyborów, np. wójta, burmistrza lub prezydenta...)
  • ocena szans wyborczych (np. czy warto inwestować w kampanię, w co inwestować - optymalizacja kosztów kampanii)
  • społeczno-demograficzne analizy elektoratów i ich przepływów (określenie grup docelowych - swoich i konkurentów, identyfikacja sposobów dotarcia i komunikacji z grupami docelowymi)
 • Badania sposobów komunikacji z wyborcami
  • optymalne nośniki i sposoby komunikowania się oraz budowania relacji z wyborcami (prasa, radio, telewizja, internet, media społecznościowe, outdoor, kontakty bezpośrednie itp.)
  • badanie przekazów/komunikatów/narracji - analiza tematów kampanii i sposobów ich prezentacji, testowanie skuteczności możliwych do zastosowania argumentów (np. co, jak i do kogo mówić, jakim językiem, jakich używać argumentów, a jakich unikać, w jaki sposób odeprzeć niewygodne argumenty przeciwników...)
  • testowanie materiałów wykorzystywanych w kampanii: logotypów, elementów identyfikacji wizualnej, haseł, nazw komitetów, materiałów promocyjnych i reklamowych, np. billboardów, plakatów, ulotek, spotów wyborczych...
 • Badania wizerunkowe
  • zbadanie wizerunku kandydata lub ugrupowania na tle konkurencji - skojarzenia, odczucia, emocje, przypisywane cechy (co wyróżnia kandydata lub ugrupowanie, w czym kandydat jest podobny do konkurentów, co jest jego mocną, a co słabą stroną, jak wykreować pożądany wizerunek kandydata lub ugrupowania?)
  • określenie profilu (zestawu cech) kandydata idealnego
  • określenie zestawu niepożądanych cech kandydata
 • Diagnoza społeczna
  • ocena jakości życia i działalności władz (lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich), ranking problemów społecznych - trafne rozpoznanie oczekiwań i potrzeb społecznych, materiał do wykorzystania w komunikacji z wyborcami, merytoryczny przekaz kampanii

© 2024 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Mapa strony

Wykonano w: avangardo.pl

X Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.