Nasze usługi

Wspieramy lokalną Polskę!

Badania dla organizacji pozarządowych

Jednym z ważnych segmentów działalności LBS jest współpraca z NGO. Od lat dostarczamy wiarygodnych informacji ludziom "trzeciego sektora". Nasze badania są "szyte na miarę", zamawiają je znane i duże organizacje, ale również mniejsze pomioty. Z naszych usług korzystali m.in.: Fundacja im. St. Batorego, Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Stowarzyszenie Gazet Lokalnych, Stowarzyszenie "Miasta w Internecie", Stowarzyszenie "Niepełnosprawni dla Środowiska - Ekon", Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Towarzystwo AMICUS, Fundacja Mamy i Taty... Doskonale rozumiemy specyfikę NGO, sami angażujemy się w działalność kilku organizacji. Jesteśmy źródłem wiedzy na temat "trzeciego sektora", często prowadzimy badania, w których NGO są przedmiotem analizy.

OFEROWANE USŁUGI

 • Raporty i analizy
  opracowania na potrzeby organizacji pozarządowych
 • Ewaluacje projektów lub programów społecznych
  kompleksowa ocena interwencji publicznej
 • Badania jako integralny komponent projektu
  większa atrakcyjność realizowanych projektów
 • Badania jako element wniosku o dofinansowanie
  łatwiej pozyskać środki od instytucji grantodawczych lub partnerów biznesowych
 • Szkolenia i konsultacja metodologiczna
  pomoc w realizacji badań wykonywanych "we własnym zakresie"

PRZYKŁADOWE OBSZARY TEMATYCZNE BADAŃ

 • sektorowe analizy na poziomie ogólnopolskim, regionalnym lub lokalnym
 • diagnoza społeczna miasta,gminy, powiatu, województwa
 • badania ewaluacyjne 
 • badania na potrzeby kampanii społecznych: określenie grup docelowych oraz optymalnych nośników i sposobów komunikowania się z odbiorcami, ocena skuteczności kampanii 
 • jakość obsługi i poziom satysfakcji klienta organizacji 
 • badania wizerunku organizacji
 • wspieranie aktywności obywatelskiej (kapitał społeczny, partycypacja obywatelska, uczestnictwo w projektowaniu i wdrażaniu polityk publicznych, konsultacje społeczne, budżet obywatelski...)
 • polityka i pomoc społeczna (np. diagnozowanie problemów społecznych, wykluczenie społeczne, bezrobocie, problematyka uzależnień, niepełnosprawność, przemoc w rodzinie, seniorzy?)
 • rynek pracy (analizy rynku pracy, bezrobocie, rozwój przedsiębiorczości, ekonomia społeczna...)
 • ekonomia i rozwój gospodarczy
 • komunikacja i transport
 • ekologia, ochrona środowiska
 • ochrona zdrowia
 • turystyka
 • kultura i uczestnictwo w kulturze
 • dzieci i młodzież
 • edukacja
 • mediacje, rozwiązywanie konfliktów

© 2024 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Mapa strony

Wykonano w: avangardo.pl

X Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.