Nasze usługi

Wspieramy lokalną Polskę!

Badania dla instytucji publicznych

Współpraca z sektorem publicznym jest jednym z priorytetów LBS, z naszych usług korzystają samorządy i administracja centralna. Mieliśmy okazję pracować dla takich podmiotów, jak np. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Urząd m.st. Warszawy, Urząd Miasta Krakowa, Urząd Miasta Katowice, Urząd Miejski w Gdańsku, Urząd Miasta Torunia... Wspieramy procesy zarządzania w administracji publicznej, pomagamy w podejmowaniu trudnych i istotnych społecznie decyzji. Diagnozujemy problemy społeczne i poszukujemy właściwych rozwiązań. Testujemy koncepty, konsultujemy, doradzamy i oceniamy. Rekomendacje z naszych badań zawierają propozycje konkretnych rozwiązań lub kierunków działań, zmierzających do poprawy sytuacji w danej sferze życia.

OFEROWANE USŁUGI

 • Badania społeczne
  wyspecjalizowane pomiary na potrzeby urzędów i instytucji
 • Raporty i analizy
  opracowania eksperckie i sektorowe analizy na potrzeby administracji publicznej
 • Ewaluacje projektów lub programów społecznych
  kompleksowa ocena interwencji publicznej
 • Szkolenia i konsultacja metodologiczna
  pomoc w realizacji badań wykonywanych "we własnym zakresie"

PRZYKŁADOWE OBSZARY TEMATYCZNE BADAŃ

 • sektorowe analizy na poziomie ogólnopolskim, regionalnym lub lokalnym
 • społeczny portret miasta, gminy, powiatu, województwa (postrzegane sukcesy i porażki, oczekiwania i potrzeby mieszkańców, priorytety inwestycyjne...)
 • analizy na potrzeby zarządzania systemem i reform systemowych w różnych dziedzinach
 • badania ewaluacyjne
 • badania na potrzeby kampanii społecznych: określenie grup docelowych oraz optymalnych nośników i sposobów komunikowania się z odbiorcami, ocena skuteczności kampanii
 • jakość obsługi i poziom satysfakcji klienta urzędu/instytucji
 • badania wizerunku urzędu/instytucji
 • wspieranie aktywności obywatelskiej (kapitał społeczny, partycypacja obywatelska,uczestnictwo w projektowaniu i wdrażaniu polityk publicznych, konsultacje społeczne, budżet obywatelski...)
 • polityka i pomoc społeczna (np. diagnozowanie problemów społecznych, wykluczenie społeczne, bezrobocie, problematyka uzależnień, niepełnosprawność, przemoc w rodzinie, seniorzy?)
 • rynek pracy (analizy rynku pracy, bezrobocie, rozwój przedsiębiorczości, ekonomia społeczna...)
 • ekonomia i rozwój gospodarczy
 • komunikacja i transport
 • infrastruktura
 • inwestycje (np. ocena lokalizacji planowanych inwestycji, atrakcyjność inwestycyjna)
 • ekologia, ochrona środowiska
 • ochrona zdrowia
 • rozwój przestrzenny
 • turystyka
 • kultura i uczestnictwo w kulturze
 • dzieci i młodzież
 • edukacja
 • nauka i szkolnictwo wyższe
 • mediacje, rozwiązywanie konfliktów

© 2024 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Mapa strony

Wykonano w: avangardo.pl

X Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.