Aktualności

Najnowsze informacje o LBS i lokalnej Polsce

Zbadaliśmy klientów krakowskiego ratusza

Aktualności LBS

21 września 2010 r.

W lipcu i sierpniu 2010 roku Lokalne Badania Społeczne przeprowadziły ilościowy projekt badawczy na potrzeby Urzędu Miasta Krakowa. Najważniejsze cele tego przedsięwzięcia to: rozpoznanie opinii klientów na temat jakości obsługi w UMK, a także w poszczególnych komórkach organizacyjnych urzędu, jak również pozyskanie danych na temat korzystania i oceny strony internetowej UMK. Łącznie zrealizowane zostały 802 Bezpośrednie Standaryzowane Wywiady Kwestionariuszowe z klientami urzędu. Wywiady zostały przeprowadzone w budynkach UMK, w 11 wydziałach zlokalizowanych w 19 punktach. Badania były realizowane w dwóch falach, rozdzielonych tygodniową przerwą. Warto dodać, że firma LBS przeprowadzi analogiczne badania w krakowskim ratuszu w latach 2011, 2012 i 2013.

Jak już informowaliśmy, przed rozpoczęciem pomiarów ilościowych przeprowadzone zostało badanie jakościowe. W czerwcu 2010 roku zrealizowanych zostało 8 Zogniskowanych Wywiadów Grupowych (FGI) z kadrą kierowniczą, pracownikami oraz klientami UMK. Wyniki tych pogłębionych i wieloperspektywicznych badań posłużyły do skonstruowania optymalnych narzędzi pomiaru satysfakcji klienta, zwłaszcza rozbudowaniu i doprecyzowaniu katalogu kryteriów oceny poziomu zadowolenia z obsługi klienta UMK. W ten sposób zmodyfikowane zostały narzędzia, które były stosowane do pomiaru satysfakcji klienta UMK w latach poprzednich.

© 2024 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Mapa strony

Wykonano w: avangardo.pl

X Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.