Aktualności

Najnowsze informacje o LBS i lokalnej Polsce

Warszawski standard opieki

powiększ Aktualności LBS

15 maja 2018 r.

Firma LBS opracowała "Standardy usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla m.st. Warszawy" na zlecenie Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa". Celem tego przedsięwzięcia jest zapewnienie odpowiedniej jakości usług opiekuńczych, ujednolicenie sposobu ich realizacji oraz zapewnienie jednakowego dostępu do korzystania ze świadczeń dla wszystkich mieszkańców stolicy. Dokument zawiera m.in. katalog, zakres oraz czynności realizowane w ramach usług opiekuńczych, stanowiące podstawę do ich przyznawania przez ośrodki pomocy społecznej. Ponadto określa wybrane procedury organizacyjne i administracyjne, związane ze świadczeniem tych usług. Standardy zostały opracowane w kilku etapach. W pierwszej kolejności przeprowadzono analizę danych zastanych, natomiast zasadniczym elementem procesu przygotowywania ostatecznej wersji standardów była seria warsztatów, zrealizowanych z kluczowymi grupami interesariuszy usług opiekuńczych w Warszawie. W spotkaniach wzięli udział przedstawiciele kadry kierowniczej oraz pracownicy OPS, odbiorcy usług opiekuńczych i ich rodziny, a także opiekunki i kadra kierownicza podmiotów wykonawczych (w tym członkowie zarządów i koordynatorzy usług). Celem tych warsztatów było uzupełnienie wiedzy na temat oczekiwań i potrzeb wspomnianych grup uczestników oraz zebranie opinii na temat proponowanych założeń i rozwiązań. Po konsultacjach standardy usług zostały wprowadzone Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1710/2017 z dnia 30 października 2017 roku. Z dokumentem wraz z załącznikami można zapoznać się tutaj.

© 2024 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Mapa strony

Wykonano w: avangardo.pl

X Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.