Aktualności

Najnowsze informacje o LBS i lokalnej Polsce

Priorytety rozwojowe warszawskich dzielnic

Aktualności LBS

22 maja 2010 r.

Firma Lokalne Badania Społeczne przygotowała opracowania zawierające diagnozę społecznych potrzeb i zasobów czterech dzielnic Warszawy: Białołęki, Ursusa, Włoch i Żoliborza. Przedsięwzięcie to jest częścią większego projektu, który w roku 2010 został zrealizowany we wszystkich stołecznych dzielnicach przez Biuro Funduszy Europejskich Urzędu m. st. Warszawy. W poszczególnych jednostkach administracyjnych firma LBS przeprowadziła analizy danych zastanych (desk research), a także badania ilościowe i jakościowe. Ostatecznym efektem tych działań było sformułowanie priorytetów rozwojowych dla każdej z dzielnic - są to obszary, które w sposób szczególny mają być wspierane przez instytucje publiczne, zwłaszcza w latach 2014-2020, a więc w okresie obowiązywania kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Na końcowym etapie wyłonione priorytety zostały skonsultowane z przedstawicielami lokalnych społeczności: ekspertami, urzędnikami, przedstawicielami wybranych instytucji czy organizacji pozarządowych. W procesie konsultacji społecznych uczestniczył szef LBS Marcin Jóźko.

© 2024 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Mapa strony

Wykonano w: avangardo.pl

X Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.