Aktualności

Najnowsze informacje o LBS i lokalnej Polsce

Model obligacji społecznych

powiększ Aktualności LBS

17 maja 2018 r.

Zakończyliśmy realizację innowacyjnego projektu opracowania modelu obligacji społecznych (Social Impact Bonds - SIB) dla m.st.Warszawy na zlecenie Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st.Warszawy. Założonym celem było przygotowanie do dalszego etapu testowania nowatorskiego rozwiązania na rzecz wzrostu trwałego zatrudnienia na otwartym rynku pracy osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, w tym osób z niepełnosprawnością sprzężoną. Model jest oparty o koncepcję "płatności za rezultaty", zakłada się również pozyskanie inwestora zewnętrznego, a także kreowanie współpracy partnerstwa wielosektorowej (JST, NGO i biznesu). Co istotne, przedsięwzięcie ma charakter pionierski, ponieważ na świecie funkcjonuje zaledwie ok. 60 projektów obligacji społecznych (SIB), w naszej części Europy podobne rozwiązania nie były dotychczas stosowane. W ramach projektu firma LBS powołała interdyscyplinarny zespół ekspertów z udziałem tak uznanych specjalistów, jak Bohdan Skrzypczak i Rafał Krenz (m.in. Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej CAL), Agata Stafiej-Bartosik (Ashoka), Gabriela Sempruch (Uniwersytet Warszawski), czy Krzysztof Cichocki (m.in. Polska Akademia Nauk). W pierwszym etapie pracy nad koncepcją modelu zrealizowane zostały spotkania zespołów roboczych w ramach 7 ścieżek tematycznych: zarządzanie lub wdrażanie instrumentów finansowych, pozyskiwanie funduszy od inwestorów, aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami, projektowanie efektów działań społecznych, tworzenie lub dobór mierników, wycena usług społecznych oraz mechanizm finansowy według koncepcji "płatność za rezultaty". Ponadto zrealizowane zostało badanie ankietowe i panel ekspercki. W marcu 2018 r. odbyły się również konsultacje społeczne i kolejne spotkania warsztatowe.

© 2024 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Mapa strony

Wykonano w: avangardo.pl

X Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.