Aktualności

Najnowsze informacje o LBS i lokalnej Polsce

Jakie zmiany w edukacji

powiększ Aktualności LBS

16 maja 2018 r.

Na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej przeprowadziliśmy badanie jakościowe, będące częścią projektu "Zmiany w systemie edukacji w Polsce odpowiedzią na oczekiwania społeczne i zmiany gospodarcze", w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym wspomnianego projektu jest wzmocnienie potencjału ministerstwa, m.in. poprzez pogłębione konsultacje publiczne z zastosowaniem form aktywnych. Celem projektu jest również stworzenie i wdrożenie procedur konsultacyjnych. Wspomniane badanie objęło 8 następujących obszarów tematycznych: nadzór pedagogiczny, jakość kształcenia, w tym: ocenianie, klasyfikowanie, promowanie i egzaminy zewnętrzne, warunki pracy w placówkach edukacyjnych, doskonalenie zawodowe nauczycieli, kształcenie w placówkach niepublicznych, społeczne organy szkoły (rada szkoły, rada rodziców, samorząd uczniowski), kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rekrutację do placówek edukacyjnych. Zrealizowana została seria Indywidualnych Wywiadów Pogłębionych (IDI) z dyrektorami publicznych oraz niepublicznych szkół i przedszkoli, a także ekspertami z zakresu edukacji (m.in. przedstawicielami środowiska naukowego, kuratoriów oświaty, okręgowych komisji egzaminacyjnych, pracownikami jednostek samorządu terytorialnego).

© 2024 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Mapa strony

Wykonano w: avangardo.pl

X Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.