Aktualności

Najnowsze informacje o LBS i lokalnej Polsce

Badanie rynku pracy w Elblągu

Aktualności LBS

02 lipca 2010 r.

Zakończyła się realizacja projektu badawczego na zlecenie  Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu . W ramach tego przedsięwzięcia pozyskane zostały informacje na temat społeczno-demograficznej sytuacji osób długotrwale bezrobotnych, a także czynników sprzyjających bezrobociu, bierności zawodowej, a także motywacji do poszukiwania i podjęcia pracy. Ponadto zebrane zostały dane na temat dotychczasowego doświadczenia zawodowego osób długotrwale bezrobotnych, w tym pracy zagranicą oraz zatrudnienia w szarej strefie. Generalnym celem było pozyskanie wiarygodnych informacji na temat wspomnianych problemów, zaś końcowe wnioski służą poprawie skuteczności działań w wyżej wymienionych obszarach. Badanie zostało zrealizowane na kwotowej próbie 575 osób długotrwale bezrobotnych w Elblągu.

Prace terenowe prowadzone były między 19 listopada a 3 grudnia 2009 roku. Badanie było jednym z elementów projektu "WYŻSZE KOMPETENCJE-SKUTECZNIEJSZE DZIAŁANIE", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2024 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Mapa strony

Wykonano w: avangardo.pl

X Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.