Aktualności

Najnowsze informacje o LBS i lokalnej Polsce

Badanie osób świadczących usługi doradcze

powiększ Aktualności LBS

17 kwietnia 2019 r.

Opracowaliśmy ekspertyzę w ramach projektu "Wspieranie realizacji II etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji", realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, 2.13 Przejrzysty i Spójny Krajowy System Kwalifikacji.

Głównym celem badania było pozyskanie informacji na temat kompetencji, zakresu czynności i sposobu pracy osób, zajmujących się świadczeniem szeroko rozumianych usług doradczych w różnego rodzaju instytucjach, podmiotach gospodarczych czy organizacjach pozarządowych. Badanie miało dostarczyć informacji do opracowania opisu kwalifikacji (profilu) doradcy walidacyjnego. Aby osiągnąć ten cel,pozyskana została wiedza na temat środowiska pracy, posiadanych kompetencji oraz zakresu czynności osób, które obecnie wykonują zadania o podobnym charakterze (tj. zajmują się szeroko rozumianymi usługami doradczymi w ramach obowiązków służbowych).

Indywidualne Wywiady Pogłębione (IDI) zostały zrealizowane z respondentami zajmującymi się świadczeniem usług doradczych, z zakresu doradztwa personalnego lub zawodowego,coachingu kariery lub zawodowego. Uczestnicy badania wykonują ww. czynności w ramach usług świadczonych w: organizacjach pozarządowych, akademickich biurach karier wybranych uczelni wyższych, działach doradztwa personalnego, HR,zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach, działalności związanej z coachingiem zawodowym lub coachingiem kariery.

© 2024 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Mapa strony

Wykonano w: avangardo.pl

X Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.