Aktualności

Najnowsze informacje o LBS i lokalnej Polsce

Badanie mechanizmów współpracy finansowej JST i NGO

powiększ Aktualności LBS

17 czerwca 2014 r.

Firma Lokalne Badania Społeczne przeprowadziła projekt badawczy na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Analiza jest elementem projektu "Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Liderem projektu jest Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, a partnerami: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej i Małopolska Szkoła Administracji Publicznej. Celem projektu jest opracowanie szczegółowego opisu sprawdzonych i skutecznych narzędzi współpracy finansowej samorządów gminnych lub powiatowych z organizacjami pozarządowymi i upowszechnienie wśród samorządów oraz organizacji pozarządowych praktycznych rozwiązań przy wdrażaniu współpracy finansowej. Badanie zostało przeprowadzone metodą studiów przypadku w 14 różnych lokalizacjach, przy czym firma LBS wykonała je w 4 JST: Ełk, Gdynia, Powiat Działdowski i Zielonka. Procedura badawcza realizowana była w dwóch etapach: pierwszy z nich obejmował jakościowe badania terenowe (1 Zogniskowany Wywiad Grupowy, 4 diady, 15 Indywidualnych Wywiadów Pogłębionych), natomiast drugi - analizę danych zastanych (m.in. uchwały, zarządzenia, dokumenty strategiczne i programowe, dane statystyczne, informacje zamieszczone w BIP oraz na stronach internetowych JST). 

Raporty, które powstały w ramach niniejszego projektu można pobrać na stronie: mechanizmywspolpracy.pl

© 2024 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Mapa strony

Wykonano w: avangardo.pl

X Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.