Aktualności

Najnowsze informacje o LBS i lokalnej Polsce

Badania i dokumenty strategiczne dla PTO

powiększ Aktualności LBS

26 lutego 2017 r.

Zakończyliśmy realizację ilościowo-jakościowego projektu badawczego na zlecenie trzech gmin partnerskich "Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów": Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej. Przeprowadzona została pogłębiona analiza aktualnych problemów społecznych oraz opinii mieszkańców w zakresie wybranych zagadnień dotyczących oferty gmin PTO (w tym analiza danych zastanych, badanie ilościowe na losowej, reprezentatywnej próbie 1581 mieszkańców obszaru PTO, 4 Zogniskowane Wywiady Grupowe, badanie wizerunkowe metodą CAWI). Na podstawie przeprowadzonych pomiarów opracowaliśmy "Zintegrowaną strategię rozwiązywania problemów społecznych oraz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów", "Plan marketingu społecznego PTO" (dokumenty zostały uchwalone podczas uroczystej sesji rad trzech gmin partnerskich 26.04.2016 r.) oraz "Plan rozwoju sportu i rekreacji w Podkowie Leśnej z uwzględnieniem partnerów PTO". Zaktualizowaliśmy również gminne strategie rozwiązywania problemów społecznych dla wszystkich trzech JST, wchodzących w skład "Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów".

© 2024 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Mapa strony

Wykonano w: avangardo.pl

X Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.