Aktualności

Najnowsze informacje o LBS i lokalnej Polsce

Badamy byłych działaczy Solidarności

Aktualności LBS

31 stycznia 2011 r.

Firma Lokalne Badania Społeczne we współpracy z Pracownią Teorii Zmiany Społecznej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutem Socjologii, Filozofii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego zrealizowała badanie jakościowe na potrzeby  Urzędu Miejskiego w Gdańsku . Podstawowym zamysłem naszego projektu było odtworzenie dziejów jednego z najbardziej znaczących ruchów społecznych XX wieku, ruchów pokojowych i prodemokratycznych, który zapisał się w pamięci - rzec można bez przesady - całego świata. W naszej ojczyźnie pamięć zbiorowa o ruchu "Solidarności" jest uwikłana w różne, głównie polityczne spory interpretacyjne i nie stała się źródłem pozytywnej mobilizacji społecznej. Jak pokazują uzyskane wyniki, obraz działania "pierwszej Solidarności" stanowi niezwykle żywy i bardzo pozytywny element ludzkiej pamięci. W naszym badaniu postanowiliśmy dotrzeć do pamięci lokalnej, do tego obrazu działalności solidarnościowej, jaki został utrwalony w miejscowościach, objętych naszym projektem. Badanie zostało przeprowadzone między 10 listopada a 15 grudnia 2010 roku przez zespół pod kierownictwem prof. Ireneusza Krzemińskiego. W ramach projektu zrealizowane zostało badanie jakościowe z byłymi działaczami ruchu "Solidarności" z lat 1980-1981. Przeprowadzono 4 Zogniskowane Wywiady Grupowe (FGI) oraz 14 Indywidualnych Wywiadów Pogłębionych (IDI). W ten sposób - poprzez wykorzystanie różnych, wzajemnie komplementarnych metod i technik badawczych - uzyskaliśmy możliwie pełną wiedzę na temat lokalnej specyfiki ruchu "Solidarności". Badanie zostało przeprowadzone w trzech pomorskich miastach: Gdańsku, Elblągu oraz Tczewie.

Projekt aktualnie zrealizowany przez LBS jest kontynuacją ogólnopolskich badań, które zespół prof. I. Krzemińskiego zrealizował w pierwszej połowie 2010 roku. Przypomnijmy, że poprzedni projekt "Solidarność - doświadczenie i pamięć" był wspólnym przedsięwzięciem Centrum Badania Opinii Społecznej i Europejskiego Centrum Solidarności, zaś obszerną analizę uzyskanych wyników można znaleźć w publikacji książkowej pod tym samym tytułem, która została wydana z okazji 30. rocznicy Wydarzeń Sierpniowych. Warto dodać, że szef LBS Marcin Jóźko był członkiem zespołu i jednym z wykonawców wspomnianych badań, a także współautorem tej ważnej i pionierskiej w polskiej literaturze socjologicznej pozycji.

© 2024 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Mapa strony

Wykonano w: avangardo.pl

X Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.