Aktualności

Najnowsze informacje o LBS i lokalnej Polsce

Zbadaliśmy przyszłych fizyków

powiększ Aktualności LBS

07 lipca 2015 r.

Firma LBS przeprowadziła ewaluację w ramach projektu "Nowe wyzwania - nowe kierunki. Rozwój kierunków interdyscyplinarnych dla potrzeb gospodarki opartej na wiedzy", współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS. Realizatorem tego przedsięwzięcia był Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Badaniem objęte zostały działania projektowe: stypendia, kursy przygotowawcze i wyrównawcze, a także wyjazdy na międzynarodowe konferencje naukowe oraz staże i praktyki zawodowe. Wiodącą metodą była analiza danych zastanych (desk research). Eksplorowane były dostępne źródła wiedzy, np. dane statystyczne, a także dokumenty: sprawozdania czy wniosek o dofinansowanie. Przedmiotem rozważań były również wyniki rekrutacji studentów na kierunki Inżynieria nanostruktur (IN) oraz Zastosowania fizyki w biologii i medycynie (ZFBM). Istotnym źródłem były dane z systemu USOS, które posłużyły do analizy związku między udziałem w działaniach projektowych a efektami edukacyjnymi. Sukcesywnie prowadzone były również badania ilościowe - ankiety ewaluacyjne wypełniane przez uczestników kursów START, zajęć wyrównawczych, wyjazdów zagranicznych, a także absolwentów. W końcowej fazie projektu zrealizowany został Zogniskowany Wywiad Grupowy (FGI) z przedstawicielami personelu ewaluowanego projektu. Badania zostały zrealizowane w latach 2011-2015, zaś ich wyniki były prezentowane w formie semestralnych raportów cząstkowych, a także kompleksowego opracowania końcowego. Więcej informacji na temat ewaluowanego projektu znajdą Państwo tutaj.

© 2024 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Mapa strony

Wykonano w: avangardo.pl

X Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.