Aktualności

Najnowsze informacje o LBS i lokalnej Polsce

Zadowolenie klientów i pracowników krakowskiego ratusza

Aktualności LBS

02 lipca 2010 r.

W czerwcu 2010 roku firma Lokalne Badania Społeczne przeprowadziła jakościowe badanie na zlecenie  Urzędu Miasta Krakowa. Generalnym celem projektu było pozyskanie informacji na temat jakości obsługi klienta UMK, a w szczególności kluczowych czynników wpływających na poziom satysfakcji. Zrealizowanych zostało 8 Zogniskowanych Wywiadów Grupowych (FGI) z pracownikami obsługującymi klientów UMK (2 FGI), kadrą kierowniczą średniego szczebla UMK (2 FGI) oraz klientami UMK (4 FGI). Zebrane dane posłużyły do sformułowania możliwie obiektywnych kryteriów oceny, a także pozwoliły na stworzenie optymalnych narzędzi badawczych, które zostaną wykorzystane w kolejnym, ilościowym etapie projektu. W lipcu prowadzone będą ankietowe badania satysfakcji klienta, w różnych wydziałach UMK - analogiczne pomiary ilościowe będą realizowane przez firmę LBS czterokrotnie w latach 2010-2013. Badania są prowadzone w projektu "Rozwój systemu zarządzania urzędem", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

© 2024 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Mapa strony

Wykonano w: avangardo.pl

X Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.