Aktualności

Najnowsze informacje o LBS i lokalnej Polsce

Wspieramy małopolskie JST

powiększ Aktualności LBS

16 maja 2018 r.

Firma Lokalne Badania Społeczne zakończyła drugi etap usługi badawczo-rozwojowej w ramach projektu "Doskonalenie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej świadczonych w gminach Kraków, Biskupice, Skawina, Zabierzów, Jordanów i Libiąż", dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Założonym celem wspomnianego przedsięwzięcia jest podniesienie jakości świadczenia usług administracyjnych, istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej - w obszarze podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami. W ramach pierwszego etapu wspomnianej usługi przeprowadzone zostały 3 Zogniskowane Wywiady Grupowe (FGI) z przedstawicielami kadry kierowniczej i pracownikami UMK i pięciu partnerów projektu oraz klientami UMK. Z kolei drugi etap polegał na realizacji badania satysfakcji klienta z aktualnymi klientami urzędów uczestników projektu (techniką CATI, na próbie 940 przedstawicieli podmiotów gospodarczych, korzystających z usług ww. urzędów z zakresu zarządzania nieruchomościami lub opłat i podatków). Na podstawie uzyskanych wyników dla każdego z sześciu urzędów - uczestników projektu - wypracowany został co najmniej jeden projekt doskonalący jakość obsługi klienta. W marcu 2018 roku odbyło się podsumowujące spotkanie benchmarkingowe z udziałem wszystkich partnerów.

© 2024 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Mapa strony

Wykonano w: avangardo.pl

X Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.