Aktualności

Najnowsze informacje o LBS i lokalnej Polsce

Standardy pracy DPS

powiększ Aktualności LBS

16 maja 2018 r.

Opracowaliśmy "Standardy opieki i pracy personelu w 14 domach pomocy społecznej (DPS) prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz procedur ich wdrożenia" na zlecenie Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, w ramach projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie", dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Wspomniane regulacje mają przyczynić się do wzmocnienia poszanowania godności osób starszych i niesamodzielnych oraz podniesienia jakości usług w DPS. Standardy zostały opracowane na podstawie kilkuetapowego cyklu badawczego. W fazie wstępnej zrealizowano kompleksową Analizę danych zastanych (desk research), która została przeprowadzona pod kątem określenia możliwości i zasadności wprowadzenia wybranych standardów opieki i pracy personelu warszawskich domów pomocy społecznej. Badania główne zawierały komponent jakościowy i ilościowy. W części jakościowej zrealizowane zostały 42 Indywidualne Wywiady Pogłębione (IDI), w tym 23 IDI z przedstawicielami kadry kierowniczej DPS oraz 19 IDI z mieszkańcami DPS. W ramach niniejszego przedsięwzięcia przeprowadzone zostały również badania ilościowe, w których wzięło udział 164 pracowników oraz 171 mieszkańców DPS. W ten sposób zgromadzone zostały "twarde" dane dotyczące opinii personelu na temat korzyści i barier procesu standaryzacji, a także potrzeby wprowadzania tego rodzaju wspólnych regulacji w wybranych obszarach funkcjonowania wspomnianych placówek. Z kolei mieszkańcy oceniali swój poziom zadowolenia z życia w DPS. Na etapie końcowym zrealizowany został warsztat dla dyrektorów warszawskich DPS, przedstawicieli Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy.

© 2024 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Mapa strony

Wykonano w: avangardo.pl

X Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.