Aktualności

Najnowsze informacje o LBS i lokalnej Polsce

Skuteczność działań profilaktycznych w dzielnicy Włochy

Aktualności LBS

31 stycznia 2011 r.

W grudniu 2010 roku zakończyła się realizacja projektu badawczego na potrzeby Urzędu Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy , którego celem było pozyskanie informacji na temat skuteczności i efektywności działań podejmowanych w ramach Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień i Lokalnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W szczególności badanie posłużyło określeniu poziomu satysfakcji osób korzystających z profilaktycznych zajęć prowadzonych w szkołach, a także z usług wybranych instytucji czasu wolnego.

Ponadto uzyskane zostały opinie osób prowadzących te zajęcia oraz ich kompetentnych obserwatorów (nauczycieli uczniów biorących udział w zajęciach). W efekcie uzyskany został bogaty materiał, który pokazuje rezultaty dotychczasowych działań, a także rekomendowane kierunki realizacji podobnych przedsięwzięć w przyszłości. Badanie składało się z dwóch głównych komponentów: ilościowego i jakościowego, ponadto pozyskane zostały dane statystyczne opisujące działalność wybranych instytucji działających na terenie dzielnicy.

W części ilościowej przeprowadzona została ankieta audytoryjna w wylosowanych szkołach oraz instytucjach czasu wolnego. Z kolei w części jakościowej zrealizowanych zostało 20 Indywidualnych Wywiadów Pogłębionych (IDI) z nauczycielami uczniów korzystających z wybranych zajęć oraz osobami prowadzącymi zajęcia w wybranych instytucjach czasu wolnego.

© 2024 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Mapa strony

Wykonano w: avangardo.pl

X Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.