Aktualności

Najnowsze informacje o LBS i lokalnej Polsce

LBS o współpracy transgranicznej

Aktualności LBS

01 czerwca 2009 r.

W maju 2009 roku firma Lokalne Badania Społeczne przygotowała analizę społeczno-ekonomiczną na zlecenie Centrum Projektów Europejskich. Dokument został sporządzony na potrzeby  Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 . Generalnym celem opracowania było pozyskanie i analiza kompleksowych informacji na temat badanych jednostek administracyjnych, dotyczących aktualnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Dane na temat Obszaru Wsparcia zostały zebrane w polskich i niemieckich instytucjach. Były to zarówno regionalne i ogólnokrajowe placówki statystyki publicznej, organy administracji rządowej i samorządowej, jak również instytucje i organizacje, zajmujące się monitorowaniem poszczególnych dziedzin życia społeczno-gospodarczego. Dane te posłużą identyfikacji najważniejszych deficytów i potrzeb społecznych, a także - w konsekwencji - przyczynią się do usprawnienia działań prowadzonych w ramach Programu. Opracowanie obejmuje następujące jednostki: po stronie polskiej - teren województwa lubuskiego, po stronie niemieckiej: powiaty: Märkisch-Oderland, Oder-Spree, Spree-Neiße, oraz dwa miasta na prawach powiatu: Frankfurt (Oder), Cottbus.

© 2024 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Mapa strony

Wykonano w: avangardo.pl

X Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.