Aktualności

Najnowsze informacje o LBS i lokalnej Polsce

Jakość usług warszawskich OPS i DPS

powiększ Aktualności LBS

07 lipca 2015 r.

Lokalne Badania Społeczne przeprowadziły kolejny projekt z obszaru pomocy społecznej. Cykl badawczy na zlecenie Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy składał się dwóch komponentów. Pierwszy z nich dotyczył oceny jakości usług opiekuńczych świadczonych przez warszawskie OPS oraz opracowania propozycji standardów tych usług. Generalnym celem było rozpoznanie dotychczasowego systemu świadczenia usług opiekuńczych, realizowanych w gospodarstwach domowych odbiorców, identyfikacja dobrych praktyk, a także występujących problemów i barier, jak również opracowanie propozycji zmian i możliwych do wprowadzenia standardów. Druga część poświęcona była ocenie jakości usług świadczonych przez warszawskie domy pomocy społecznej, a także identyfikacji i opisowi przykładów rozwiązań, które mogą być wskazane jako skuteczne, użyteczne działania lub narzędzia monitoringu, oceny oraz podnoszenia jakości. W ramach projektu zrealizowane zostały następujące procedury badawcze: analiza danych zastanych (5 studiów przypadku), 4 obserwacje etnograficzne (podczas świadczenia usług opiekuńczych w gospodarstwach domowych oraz na terenie 2 warszawskich DPS), 4 Zogniskowane Wywiady Grupowe (z dyrektorami warszawskich OPS lub ich zastępcami, kierownikami działów OPS, którzy zajmują się organizacją usług opiekuńczych oraz pracownikami OPS, którzy sprawują nadzór nad jakością usług opiekuńczych), 53 Indywidualne Wywiady Pogłębione (z opiekunkami, klientami usług opiekuńczych, dyrektorami, pracownikami i mieszkańcami DPS, przedstawicielami rodzin mieszkańców DPS, a także ekspertami z zakresu zarządzania usługami pomocy społecznej), 5 wywiadów typu mini-grupa z mieszkańcami DPS. Na zakończenie projektu przeprowadziliśmy warsztat dla dyrektorów warszawskich DPS oraz przedstawicieli Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy oraz Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie. Podczas spotkania 18 maja 2015 roku w warszawskim Centrum Alzheimera zespół LBS zaprezentował wyniki badań, a następnie wypracowane zostały wspólne wnioski i rekomendacje dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie systemem warszawskiej pomocy społecznej.

© 2024 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Mapa strony

Wykonano w: avangardo.pl

X Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.