Aktualności

Najnowsze informacje o LBS i lokalnej Polsce

Jak rozwijać gospodarkę za unijne pieniądze

powiększ Aktualności LBS

07 lipca 2015 r.

Zakończony został projekt badawczy na zlecenie Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem". Pozyskaliśmy zestaw informacji użytecznych dla opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020, w tym analiza społeczno-ekonomiczna obszaru LGD, opis specyfiki i struktury miejscowego rynku pracy, określenie grup defaworyzowanych, a także analiza sytuacji miejscowych podmiotów gospodarczych. Badanie zostało zrealizowane w 10 następujących gminach: Brochów (powiat sochaczewski), Kampinos, Leszno, Błonie, Ożarów Mazowiecki, Stare Babice, Izabelin, Łomianki (powiat warszawski zachodni) oraz Czosnów i Leoncin (powiat nowodworski), w okresie od marca do maja 2015 roku. W pierwszej fazie zrealizowana została analiza danych zastanych (desk research). Wykorzystane zostały również wyniki badań ankietowych, zrealizowanych we własnym zakresie przez Stowarzyszenie "Między Wisłą a Kampinosem", a następnie przekazanych zespołowi badawczemu. Badania te były formą konsultacji społecznych założeń Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020 i zostały przeprowadzone z wykorzystaniem dwóch metod badawczych: ankiety audytoryjnej oraz Komputerowo Wspomaganych Wywiadów Internetowych - CAWI. Zasadniczym elementem cyklu badawczego była realizacja serii 20 Indywidualnych Wywiadów Pogłębionych (IDI) z dwiema grupami respondentów: przedsiębiorcami, prowadzącymi działalność gospodarczą na obszarze LGD, a także kompetentnymi informatorami - miejscowymi ekspertami w obszarze rynku pracy, przedsiębiorczości, rozwoju i polityki społecznej.

© 2024 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Mapa strony

Wykonano w: avangardo.pl

X Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.