Aktualności

Najnowsze informacje o LBS i lokalnej Polsce

Jak pozyskać środki z EFS - szanse i zagrożenia

Aktualności LBS

21 września 2010 r.

Na przełomie 2009 i 2010 roku firma Lokalne Badania Społeczne przeprowadziła projekt badawczy na potrzeby  Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Warszawie . Pomiarem objęci zostali potencjalni oraz dotychczasowi klienci tej placówki, a więc organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe, ośrodki pomocy społecznej, samorządy, powiatowe urzędy pracy, powiatowe centra pomocy rodzinie, szkoły, prywatne przedsiębiorstwa i osoby fizyczne. Respondentami były osoby, które - w swoich instytucjach czy organizacjach - interesują się pozyskiwaniem środków z Unii Europejskiej. Sondaż został zrealizowany na obszarze działania RO EFS, który obejmuje Warszawę oraz 9 podwarszawskich powiatów: grodziski, legionowski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, sochaczewski, wołomiński, żyrardowski i warszawski-zachodni.

Badanie przeprowadzono metodą Komputerowo Wspomaganych Wywiadów Telefonicznych (CATI), na losowej próbie, warstwowanej ze względu na podział terytorialny (jednostki administracyjne). Łącznie przebadane zostały 403 mazowieckie instytucje lub organizacje. Uzyskane wyniki służą rozpoznaniu oczekiwań i potrzeb badanych instytucji, określeniu dotychczasowych doświadczeń tych podmiotów w zakresie aplikowania i korzystania z funduszy unijnych, identyfikacji poziomu wiedzy o EFS, oszacowaniu popytu na usługi RO EFS, a także planów w zakresie aplikowania o środki z EFS, jak również określeniu poziomu satysfakcji klientów Ośrodka.

© 2024 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Mapa strony

Wykonano w: avangardo.pl

X Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.