Aktualności

Najnowsze informacje o LBS i lokalnej Polsce

Badanie branży EWE/OZE w województwie świętokrzyskim

powiększ Aktualności LBS

07 lipca 2015 r.

Sfinalizowane zostało badanie pt. "Efektywne wykorzystanie energii jako inteligentna specjalizacja regionu świętokrzyskiego" dla Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Prace badawcze były częścią projektu "Perspektywy RSI - IV Etap", współfinansowanego przez UE w ramach EFS. Analizowano potrzeby, oczekiwania, bariery i plany rozwojowe podmiotów z branży EWE/OZE (efektywne wykorzystanie energii i odnawialne źródła energii). We wstępnej fazie przeprowadzona została analiza danych zastanych (desk research). W części ilościowej zastosowano metodę Komputerowo Wspomaganych Wywiadów Telefonicznych (CATI) - w ten sposób zbadano opinie dwóch grup respondentów: przedstawicieli przedsiębiorstw z województwa świętokrzyskiego, reprezentujących stronę popytową oraz podażową w obszarze EWE/OZE. Łącznie przeprowadzonych zostało 145 wywiadów telefonicznych z przedsiębiorcami. Wykonano również badanie jakościowe - 25 Indywidualnych Wywiadów Pogłębionych (IDI) z przedstawicielami firm ze strony popytowej EWE/OZE, a także 5 Indywidualnych Wywiadów Pogłębionych, 1 diadę, 1 triadę z respondentami reprezentującymi instytucje otoczenia biznesu z regionu.

Wyniki badania zaprezentowane zostały podczas konferencji, która odbyła się 24 lipca 2015 r. w Kieleckim Centrum Biznesu.

© 2024 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Mapa strony

Wykonano w: avangardo.pl

X Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.